Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Torp 2:24

Detaljplan för Torp 2:24 i Sunnerby föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på naturmark intill Sorundavägen.

Planområdets läge visas med röd linje

Planområdets läge visas med röd linje

Det nya förslaget till detaljplan föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på en fastighet med naturmark intill Sorundavägen i Sunnerby. Området ligger i närheten men inte i direkt anslutning till övrig bebyggelse.

Aktuellt med detaljplanen

Planen är pausad i väntan på översyn av vatten- och avloppssituationen.

Fakta

Var: Sorundavägen i Sunnerby
Vad: Nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan:  -
Byggaktör:
Stesor AB

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp