Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vansta 5:28 med flera vid Sara Carolinas torg

Intill bussterminalen i Ösmo föreslogs förtätning med flerbostadshus och möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. Detaljplanearbetet är avslutat.

Illustration:Arkitema Architects

Skiss över de föreslagna husen. Observera att illustrationen enbart är en idéskiss. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration:Arkitema Architects

Detaljplanens syfte var att skapa möjlighet att förtäta med flerbostadshus i centrala Ösmo samt att skapa möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. Platsen intill bussterminalen och pendeltågsstationen är strategiskt viktigt för utvecklingen av Ösmo, Nynäshamns kommuns näst största tätort. Projektet ska förstärka platsen som entré till Ösmo för kollektivtrafiksresenärer och bidra till att tydliggöra stråket mellan Ösmos två viktigaste målpunkter, Ösmo pendeltågsstation och Ösmo centrum.

Aktuellt med detaljplanen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 16 juni 2020 beslut om att detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas.

Planområdet ritat med röd linje på ortofoto i Ösmo
Sidan granskad 2020-06-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp