Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Sydvästra Segersängsmotet

Detaljplanering av nytt verksamhetsområde föreslås intill riksväg 73 och Segersäng.

Stockholmsregionen växer och efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter har under de senaste åren ökat i Nynäshamns kommun. Etableringen av Stockholm Norvik hamn förväntas öka intresset för att etablera verksamheter med koppling till hamnen och de varor som passerar. Utöver det spås ett ökat generellt intresse av Nynäshamn baserat på ett förändrat och förbättrat läge tack vara satsningar i näringslivet och i infrastrukturen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde med flexibel utformning vad gäller typ av verksamheter och fastighetsindelning.

Planområdets läge vid Segersäng

Aktuellt med detaljplanen

Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd. Samråd beräknas ske under tredje kvartalet 2020.

Fakta

Var: Segersäng, Nynäshamn
Vad: exploatering av nytt verksamhetsområde 
Möjlig byggstart: tidigast våren 2021
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Sidan granskad 2020-06-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp