Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Hallängen 7

Nya bostäder föreslås växa fram intill Ösmo centrum och vårdcentralen i Ösmo.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus med plats för verksamheter i bottenvåningen i centrala Ösmo. Detaljplaneområdet ligger intill Ösmo centrum och Ösmo vårdcentral, ett strategiskt läge som knyter ihop Ösmo station, Sara Carolinas torg och Ösmo centrum. Fler bostäder och service mellan Ösmo centrum och Ösmo station skapar dessutom ett tryggare stråk för människor som ska ta sig till och från busshållplatsen och tågstationen. Området utnyttjas effektivt då det ligger kollektivtrafiknära och bidrar till tillväxten av Ösmo.

Planområdets läge på ett flygfoto

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet. Förslag håller på att tas fram.

Fakta

Var: Birkavägen/Nyblevägen, mellan Ösmo centrum och Ösmo station
Vad: flerbostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenvåning
Planerad boendeform: Hyresrätt
Möjlig byggstart: tidigast 2022
Aktuell detaljplan: S183
Byggaktör: Ösmo Hallängen 7 AB

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp