Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Angeln 2

Breddals förskola planerades för förskoleverksamhet i två våningsplan. Detaljplanearbetet är avslutat.

Breddals förskola består idag av förskoleverksamhet i ett våningsplan, vilket också är det maximala våningsantalet den nuvarande detaljplanen tillåter. Förskolan består av tre avdelningar och lokalerna är slitna. Detaljplanens syfte var att möjliggöra för förskoleverksamhet i två våningsplan och på så sätt möjliggöra byggnationen av kommunens konceptförskola.

Planområdesläge i Ösmo visas med röd linje

Aktuellt med detaljplanen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 tagit beslutet att avsluta detaljplanearbetet. Utredningar har visat att det är svårt att få plats med alla funktioner som en ny förskola behöver. Förskolans gård skulle bli för liten och dessutom är det svårt att hitta en säker trafiklösning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att starta detaljplanearbete för en förskola på del av Vansta 5:50 -  skogspartiet direkt öster om Viksängens IP.

Sidan granskad 2020-06-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp