Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Angeln 2

Breddals förskola planeras för förskoleverksamhet i två våningsplan.

Breddals förskola består idag av förskoleverksamhet i ett våningsplan, vilket också är det maximala våningsantalet den nuvarande detaljplanen tillåter. Förskolan består av tre avdelningar och lokalerna är slitna. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskoleverksamhet i två våningsplan och på så sätt möjliggöra byggnationen av kommunens konceptförskola. På så vis behöver inte ny mark tas i anspråk och kommunen kan ersätta en sliten byggnad med en större nybyggd konceptförskola.

Planområdesläge i Ösmo visas med röd linje

Aktuellt med detaljplanen

Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd. Samråd beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Fakta

Var: Breddals förskola i Ösmo, Nynäshamns kommun
Vad: Förskola
Möjlig byggstart: tidigast våren 2022
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp