Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vattentornet

En väg upp till vattentornet föreslås.

Ortofoto visar planområdets läge för vattentornet

Vattentornet i Nynäshamn behöver renoveras och för åtkomst vid renoveringen samt framtida underhåll behövs en väg ända upp till vattentornet. Vägdragningen utreds inom detaljplanearbetet och kommer bland annat bero på möjligheterna att uppnå godtagbara väglutningar.

Aktuellt med detaljplanen

Just nu tas utredningar fram för att bedöma detaljplanens lämplighet och utformning.

Fakta

Var: Vattentornet i södra Nynäshamn
Vad: Ny väg upp till vattentornet
Möjlig byggstart: 2021
Aktuell detaljplan: Stadsplan 1, stadsplan 72 och stadsplan 104
Byggaktör: VA-avdelningen, Nynäshamns kommun

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp