Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ta fram ny detaljplan

När du planerar att göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram ska du begära ett planbesked. Detsamma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Ett planbesked är ett beslut om att kommunen är beredd att påbörja ett planarbete.

Ansökan om planbesked görs hos kommunstyrelseförvaltningen på Nynäshamns kommun. Till ansökan ska du bifoga ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter. Du ska också bifoga ett utdrag ur baskartan.

Blankett för ansökan om planbeskedPDF
Beställning av utdrag ur baskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om planbesked skickas till:
Nynäshamns kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Från att alla handlingar har inkommit har kommunen fyra månader på sig att lämna besked.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen anser att det förslag och område som ansökan avser är lämplig att planlägga. I planbeskedet anges kommunens avvägning och anledning till beslut. Ett positivt planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga.

Beslutet om planbesked kan inte överklagas. 

Vad kostar det att få ett planbesked?

Kostnaden är 15 700 kr för ett planbesked.

Fakturan skickas efter att beslutet tagits

Hur går planhandläggningen till?

Handläggningen av en detaljplan sker utifrån plan- och bygglagen (PBL). Arbetet med att ta fram en detaljplan är ofta en del i längre process. Mer information om hur processen går till från idé till färdig byggnad, infrastruktur och utemiljö.

Hur lång tid tar det att handlägga en detaljplan?

Handläggning av en detaljplan tar normalt upp till två år från det att handläggningen startar. För mindre planer kan processen vara något kortare.

Vad kostar planläggningen?

I samband med starten tecknas ett plankostnadsavtal. Kostnaden är helt beroende av planområdets storlek, antalet utredningar med mera. Kostnad för arbetstid finns i Taxa för plan-, bygglov-, kart och mätverksamhetenPDF.

Sidan granskad 2020-04-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp