Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Därför byggs Stockholm Norvik

Det finns tre huvudskäl till att Stockholms hamnar bygger hamnen: Stockholm växer, fartygen blir större och det är gynnsamt för miljön.

Här förklarar Stockholms Hamnar huvudskälen:

Stockholm växer

Stockhom Norvik Hamn tryggar effektivt varuförsörjning till Mälardalsregionen som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Med sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på en väl fungerande infrastruktur och hamnen är en viktig del av den utvecklingen.

Fartygen blir större

Volymerna på både containerfartyg och fartyg för rullande gods ökar. Rederierna bygger därför allt större fartyg, vilket är bra för både miljö och ekonomi. Stockholm Norvik Hamn möter de behov som moderna fartyg har när det gäller djup, kajlängd, terminalyta och en kort och enkel insegling från de stora farlederna.

En hållbar hamn

Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transportslag. Den nya hamnen
följer EU:s ambitioner att öka andelen sjötransporter sett till mängden
transporterat gods. En ny och modern hamn, byggd med den allra senaste tekniken och med direkt anslutning till motorväg och järnvägsspår är en effektiv och hållbar transportlösning.

Sidan granskad 2020-08-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp