Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så arbetar Nynäshamns kommun med Norvik

Stockholms hamnar och NCC bygger Stockholm Norvik Hamn respektive Norvik logistik- och företagspark. Även Nynäshamns kommun har en viktig roll i utvecklingen i Norvik. Här får du veta på vilket sätt.

Nynäshamns kommuns är inte involverad i själva byggnationerna av hamnen och logistik- och företagsparken men har ändå en viktig roll:

  • Kommunen ska kontrollera så detaljplanen - som reglerar vad som får byggas på området – följs.
  • Kommunen ger bygglov för byggnader, lagerlokaler, verksamhetslokaler, med mera. Innan bygglov ges kontrollerar kommunen så lagkraven följs, exempelvis gällande konstruktioner på byggnader, ventilation och brandsäkerhet.
  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) - som är kommunens tillsynsorgan för miljöfrågor – tar hand om frågor kopplade till miljö. Företagen måste hålla sig till tillstånden som de har fått men om det kommer klagomål om exempelvis buller är det Smohf som gör kontroller.
  • Kommunen är en viktig remissinstans i många frågor, exempelvis trafikfrågor och deponi av schaktmassor. Även om Nynäshamns kommun inte har ansvaret, för kommunen dialog med dem som har ansvaret. Det för att invånarnas intressen ska bevakas och för att kommunen vill vara tydlig med vad som gäller.

Andra frågor

Nynäshamns kommun är inblandad även i andra frågor med kopplingar till hamnen och logistik- och företagsparken. Kommunen informerar en del om sådant som berör invånare, företagare, besökare med flera – ibland tillsammans med Stockholms Hamnar och NCC, ibland självständigt.

Nynäshamns kommun följer upp exploateringsavtalet kontinuerligt och är en viktig aktör när det gäller vatten- och avloppsfrågor på området.

­Norvik viktig för Nynäshamns fortsatta utveckling

– Nynäshamns kommuns främsta roll är att hantera tillståndsärendena på ett effektivt och bra sätt. Men vi är angelägna om att stötta och delta även i många andra frågor. Hamnen samt logistik- och företagsparken är viktiga för Nynäshamns fortsatta utveckling så vi vill ju att allt ska gå så bra och smidigt som möjligt, säger Nynäshamns kommuns planeringschef Mikael Gustafsson.

Text: Åsa Ericsson

Sidan granskad 2019-12-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp