Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Programhandling för Ösmo

Programhandling för Ösmo är ett förslag för områdets utveckling som togs fram 2009 i samband med påbörjat detaljplanearbete för del av Nibble 1:1, Vansta 5:2 med flera, förtätning av södra Ösmo. Programmet antogs 2010.

Program Ösmo

Utvecklingen av Ösmo

Förslaget syftar till pröva möjligheten att med ett samlat grepp förtäta de centrala delarna av Ösmo samt bygga ut tätorten söderut och skapa fler bostäder med närhet till service och kommunikationer. Området ska få en bättre stadsstruktur genom att stärka samspelet mellan bostäder, service och gröna ytor.
Syftet med ett planprogram är att få ett helhetsperspektiv för samhällets fortsätta utveckling. Det används som underlag för detaljplaneringen och bygglov. 

Sidan granskad 2018-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp