Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad

Fram till år 2030 väntas Nynäshamns stad växa från 14 000 till minst 20 000 invånare. Det ger möjlighet att skapa fler arbetsplatser och mer handel och service i staden. Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad beskriver hur staden ska växa.

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad

Nynäshamns stads utveckling 2017-2030

Den fördjupade översiktsplanen beskriver till exempel var nya bostäder kan byggas, var handel och service bör vara och vilka grönområden som ska bevaras och utvecklas. Den används också när kommunen ska bestämma hur mark ska användas och vid beslut om bygglov. Med en långsiktig plan blir det lättare att fatta långsiktiga och korrekta beslut.

Planen uttrycker kommunens vilja kring bebyggelseutveckling i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad vi vill ha.

Fyra strategier

Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier. De ska vara vägledanden vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden. Dessa strategier är:

  • Inifrån och ut
  • Stärka
  • Variera
  • Koppla 
Sidan granskad 2020-06-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp