Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Program för Landfjärden

Program Landfjärden godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i november 2017. Programmet redovisar huvudinriktningen för den kommande detaljplaneringen av tätorten i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Program Landfjärden var ute på samråd under perioden 2 maj till 15 juni 2017. Under samrådstiden inkom 21 yttranden från såväl myndigheter som sakägare i området. Synpunkter som framförts under samrådsskedet redovisas i en samrådsredogörelse och programhandlingen har reviderats i enlighet med kommunens kommentarer. Det godkända programmet föreslår viss förtätning av befintligt fritidshusområde med småhusbebyggelse och förbättrad tillgänglighet till havsviken för allmänheten i form av en badplats, ett sammanhängande rekreationsstråk en återvinningsstation samt vissa kollektivtrafikfrämjande åtgärder.

Aktuellt

Detaljplanearbetet för Landfjärden är nu igång, se länkar nedan.

Sidan granskad 2018-10-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp