Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Mejseln 11 och 12, detaljplan 865

Upphävande av fastighetsindelning för fastigheterna Mejseln 11 och 12, före detta ICA Kvantum

Planområdet är fastigheterna Mejseln 11 och 12, beläget i norra Nynäshamns stad. Området ligger mellan järnvägen i öst och Nynäsvägen i väst. Det är cirka 200 meter till Nynäsgård station. Området angränsar till bostadsbebyggelse med villor och flerbostadshus. Norr om planområdet finns en blandad skara industri och verksamheter. Planområdet är cirka 0,91 hektar stort.

Detaljplanering för fastigheterna Mejseln 11 och 12 avser upphävande av fastighetsindelning, fastställd 19 januari 1976. För området gäller ändamålet handel. Området ska även fortsättningsvis användas för handelsändamål varför ingen ändring av gällande detaljplan är aktuell. Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande, vilket innebär att det inte kommer att ske någon granskning.

Planområdets läge i Rappsta

Aktuellt med detaljplanen

Ändring av detaljplan (Dp 769) för upphävande av fastighetsindelnings-bestämmelser för Mejseln 11 och 12, har vunnit laga kraft den 30 november 2018.

Sidan granskad 2019-08-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp