Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Lundby 1:112 och 1:265 med flera, detaljplan 869

Ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, för att spegla aktuell markanvändning. Detaljplan B 600 upphävs.

Bilden visar planområdets läge i kommunen.

Planområdet ligger i Lundby cirka 2 mil norr om Nynäshamn.

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig placering av allmänna ytor för bollspel och lek mm, i linje med hur marken används av de boende i området idag. Planen ska också skapa förutsättningar för att de boende ska kunna äga och sköta den gemensamma marken tillsammans.

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 samt upphävande av detaljplan B 600 har vunnit laga kraft 6 november 2019.

Fakta

Var: Stora Lundby, Norra Sorunda
Vad: Reglering av markanvändningen
Planerad boendeform: Inga nya bostäder planeras
Aktuell detaljplan: B 600

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp