Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Humlan 9, detaljplan 862

Vid Gröndalsvikens station är det planerat för cirka 70 nya hyresrätter i fyra flerbostadshus.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens
användning ändras från biluppställningsändamål till bostäder

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkeringsplats. Att förädla området med bostäder ger möjlighet för inflyttning och fler nynäshamnsbor att bo kvar men stärker också underlaget för kollektivtrafik och service.

Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av resor med bil minskar.

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn, har vunnit laga kraft den 19 mars 2018.

Fakta

Var: Idunvägen i Nynäshamn
Vad: fyra flerbostadshus med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar och verksamheter i bottenplan.
Planerad boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: under 2018
Aktuell detaljplan: Humlan 9
Byggaktör: Nynäshamnsbostäder. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Kartillustration planområdet.
Sidan granskad 2020-06-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp