Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Björsta 2:23 och 2:26, detaljplan 861

Detaljplanen för Björsta norr om Nynäshamn föreslår 70 nya bostäder och ett mindre verksamhetsområde.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av cirka 70 bostäder, sammanbyggda och fristående bostäder med varierande hustyper i samklang med landskapet och terrängen. Planförslaget innehåller även ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och icke störande småindustri.

Kungörelse

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 med flera, har vunnit laga kraft den 20 november 2017.  

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap § 5 eller 8 ÄPBL måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Fakta

Var: Björsta, norr om Nynäshamn
Vad: 70 bostäder och ett mindre handelsområde
Planerad boendeform: äganderätt?
Möjlig byggstart: ?
Aktuell detaljplan: Björsta 2:23, 2:26 med flera
Markägare: U & P i Nynäshamn AB


Sidan granskad 2019-09-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp