Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Apotekaren 24, detaljplan 868

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

Volymskiss av Elding Oscarsson, vy från Alkärrsplan

Volymskiss av Elding Oscarsson, vy från Alkärrsplan

Planområdet är fastigheten Apotekaren 24 i Nynäshamns centrala delar längs Centralgatan och Lövlundsvägen. Planområdet är cirka 2400 kvadratmeter stort och består av ett befintligt hus med handel i bottenvåningen och bostäder i tre våningar ovanför samt en bergsknalle. Den nya detaljplanen för Apotekaren 24 medger att sex våningar får byggas på den del av fastigheten där det idag endast får byggas fyra våningar. Planförslaget medger ca 1500 kvadratmeter utökad yta för bostadsändamål mot tidigare gällande detaljplan för fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att öka det tillåtna våningsantalet på fastigheten Apotekaren 24 från fyra våningar till sex våningar för att möjliggöra fler bostäder i centrala Nynäshamn.

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplanen för Apotekaren 24 vann laga kraft den 11 juli 2019.

Fakta

Var: Centralgatan/Lövlundsvägen i Nynäshamn
Vad: påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Byggaktör: -

Sidan granskad 2020-06-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp