Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utredningar för Stockholm Norvik hamn

Här kan du läsa miljökonsekvensbeskrivningen och de utredningar som gjorts för den planerade hamnen på Norviksudden.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.

Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning av hamnen

Tekniska beskrivningar

Naturinventeringar

Kulturmiljörapporter

Landskapsanalys

Utredning rekreation

Utredningar ytvatten samt dagvattenhantering

Marinutredningar

Trafikprognos

Bullerutredningar

Utredningar luftmiljö

Riskanalyser

Manöverförutsättningar

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp