Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Stadsplanering och byggnation

Planerade bostäder

 • 2020-03-23
  Centrala Ösmo etapp 1, Hallängen
  I Ösmo centrum planeras för nya bostäder och verksamhetslokaler. Det är den första etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.
 • 2020-05-18
  Hallängen 7
  Nya bostäder föreslås växa fram intill Ösmo centrum och vårdcentralen i Ösmo.
 • 2020-08-11
  Älgen 18
  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.
 • 2020-05-18
  Ändring av detaljplan, stadsplan S1
  Ändringen av detaljplanen ska förtydliga och skydda Nynäshamns kulturmiljöer och därmed lättare kunna utvecklas.  
 • 2020-05-18
  Lyngsta 2:2
  Ny bostadsbebyggelse utanför Stora Vika.
 • 2020-03-23
  Skolmästaren 12
  Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.

Planer öppna för synpunkter

Utvecklingsområden

 • 2020-06-16
  Sydvästra Segersängsmotet
  Detaljplanering av nytt verksamhetsområde föreslås intill riksväg 73 och Segersäng.
 • 2020-06-12
  Utveckling a centrala och södra Ösmo
  Nu utvecklar vi Ösmos centrala och södra delar för att få plats för fler och mer. Här planerar vi för bostäder, butiker, restauranger och platser där man kan mötas och umgås. Just nu pågår planeringen av den första etappen Hallängen som omfattar Ösmo centrum.
 • 2020-06-04
  Ny stadsdel vid Telegrafen-Vaktberget
  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 1 200 nya bostäder ska byggas i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn. De första hyresgästerna har flyttat in och byggnation pågår för fullt.
 • 2020-05-18
  Del av Kalvö 1:6
  Utökning av Kalvö Industriområde med nytt verksamhetsområde för småindustri.
 • 2020-05-18
  Kalvö industriområde
  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.
 • 2020-05-18
  Älby 2:3 - utvidgning av verksamhetsområde
  Älby verksamhetsområde utvidgas med mer verksamhetsmark.

Mark och exploatering

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp