Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2018-06-04

Trafikomläggning av väg 73

Stockholms hamnar bygger en ny järnvägslinje från Norvik till Nynäsbanan vilket bland annat innebär en ny järnvägstunnel, ny gång- och cykelväg och två nya gång- och cykelbroar. Det kommer att innebära trafikomläggningar och sprängarbeten fram till 2020.

Illustration över väg 73, järnvägstunnel och gång- och cykelbro.

Väg 73 med järnvägsanslutning och gång- och cykelbro som det ska se ut efter ombyggnationen. Illustration: Stockholms Hamnar.

Korta fakta

Stockholms Hamnar ska dra en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer att gå under väg 73. Från den 10 oktober leds trafiken om till en ny tillfällig väg som går via SRVs fastighet väster om väg 73.

Det ska också byggas en ny gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelbro över 73:an. Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå via Åkervägen, en bro över väg 73 och nya järnvägsspåret och ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ersätta den nuvarande som går norr om SRV. Gång- och cykeltunneln som går under 73:an kommer också att försvinna.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet för att möjliggöra åtkomst till Alhagen över det nya järnvägsspåret. De nya gång- och cykelbroarna kommer att tas i bruk i samband med att bygget av järnvägen är klar.

Status: Vägomläggning sker den 10 oktober 2018. Sprängarbeten har påbörjats.

Klart: arbetet beräknas vara färdigt under 2020.

Information om sprängarbeten

När en sprängning sker stoppas trafiken på väg 73 i upp till tio minuter. För att störa trafiken så lite som möjligt sker eventuella sprängningar alltid klockan 09.30 och klockan 14.00.

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Påverkan på biltrafiken

Den nya tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden.

När sprängningar sker stoppas trafiken i upp till tio minuter.

Karta vägomläggning

Den provisoriska sträckningen av väg 73 förbi norra Hammarhagen från och med 10 oktober, 2018.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om när bygget av den nya tillfälliga vägen startar. Skyltar kommer att finnas på plats.

Mer information om hur trafiken leds om i de olika skedena hittar du inom kort på på Stockholms Hamnars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om hur du tar dig till Alhagens våtmark.

Är det svårare att komma fram på den tillfälliga vägen?

Den nya tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om, men ambitionen är att det alltid ska gå att komma fram. 

När är arbetet klart?

Arbetet beräknas vara färdigt under 2020. På Stockholm Hamnars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tidplan.

Finns det kartor med information om hur vägarna kommer att ledas om?

Kartor kommer att finnas på Stockholms Hamnars webbplats.

Det är svårt att komma ut på 73:an från Teknikervägen och Hammarhagsvägen idag. Kommer detta att förbättras?

Det finns förslag på hur vi ska förbättra möjligheten att komma ut på 73:an, men det finns i dagsläget ingen tidplan. Det ligger inte heller inom detta projekt. Det är Trafikverket tillsammans med kommunen som beslutar om detta.

Finns det inte risk att tunga fordon väljer att köra upp från hamnen via tätorten under omläggningen?

Eftersom den tillfälliga omläggningen har samma framkomlighet och hastighet som nuvarande väg 73 finns det ingen anledning att tro att tunga fordon ska ta vägen via tätorten i högre utsträckning än idag. Skulle det ske tittar vi på eventuell lösning då. Det finns inga planer på att leda om trafiken via den gamla in- och utfarten till Nynäshamn.

Var hittar jag mer information om omläggningen av väg 73?

www.stockholmshamnar.se/vag73länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns den senaste informationen.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-06-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp