Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ny järnvägslinje till Norvik

Stockholms hamnar bygger en ny järnvägslinje från Norvik till Nynäsbanan vilket bland annat innebär en ny järnvägstunnel, ny gång- och cykelväg och två nya gång- och cykelbroar. Det kommer att innebära trafikomläggningar och sprängarbeten fram till 2020.

Illustration över väg 73, järnvägstunnel och gång- och cykelbro.

Väg 73 med järnvägsanslutning och gång- och cykelbro som det ska se ut efter ombyggnationen. Illustration: Stockholms Hamnar.

Korta fakta

Stockholms Hamnar ska dra en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer att gå under väg 73.

Det ska också byggas en ny gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelbro över 73:an. Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå via Åkervägen, en bro över väg 73 och nya järnvägsspåret och ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ersätta den nuvarande som går norr om SRV. Gång- och cykeltunneln som går under 73:an kommer också att försvinna.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet för att möjliggöra åtkomst till Alhagen över det nya järnvägsspåret. De nya gång- och cykelbroarna kommer att tas i bruk i samband med att bygget av järnvägen är klar.

Klart: arbetet beräknas vara färdigt under 2020.

Information om sprängarbeten

När en sprängning sker stoppas trafiken på väg 73 i upp till tio minuter. För att störa trafiken så lite som möjligt sker eventuella sprängningar alltid klockan 09.30 och klockan 14.00.

Påverkan på biltrafiken

Den nya tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden.

När sprängningar sker stoppas trafiken i upp till tio minuter.

Omledning Hammarhagsvägen

Trafik på Hammarhagsvägen leds om vid utfarten mot väg 73. Omdragningen är tillfällig från september 2019 till mars 2020. Omdragningen är en del av byggandet av den nya järnvägen till Norvik.Vi ber trafikanter respektera fartbegränsningarna.

Karta över omledningen

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Gång- och cykeltrafiken leds om under bygget av den nya tillfälliga vägen.

Mer information om hur trafiken leds om i de olika skedena hittar du inom kort på på Stockholms Hamnars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om hur du tar dig till Alhagens våtmark.

Är det svårare att komma fram på den tillfälliga vägen?

Den nya tillfälliga vägen har reducerad hastighet under byggtiden. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om, men ambitionen är att det alltid ska gå att komma fram. 

När är arbetet klart?

Arbetet beräknas vara färdigt under 2020. På Stockholm Hamnars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tidplan.

Det är svårt att komma ut på 73:an från Teknikervägen och Hammarhagsvägen idag. Kommer detta att förbättras?

Det finns förslag på hur vi ska förbättra möjligheten att komma ut på 73:an, men det finns i dagsläget ingen tidplan. Det ligger inte heller inom detta projekt. Det är Trafikverket tillsammans med kommunen som beslutar om detta.

Var hittar jag mer information om omläggningen av väg 73?

www.stockholmshamnar.se/vag73länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns den senaste informationen.

Sidan granskad 2019-10-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp