Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bryggargatan avstängd sommaren 2019

Bryggargatan är stängd för genomfartstrafik under sommaren 2019. På Industrivägen, Nynäsvägen och Telivägen gäller fortfarande viss begränsad framkomlighet.

Trafikförändringar i området


Bryggargatan

  • Del av Bryggargatan sträckan Nynäsvägen-Vaktbergetsvägen är avstängd under sommaren 2019. Sträckan är öppen för boende och besökare till Bryggargatan 3, Bryggargatan 6 och Nynäsvägen 16 A-B, men med begränsad framkomlighet.
  • Boende och besökare till Bryggargatan 2 och Nynäsvägen 14 A-C rekommenderas att använda in- och utfarten mot Industrivägen.
  • Besökare till Husläkarmottagning Bryggargatan hänvisas till in- och utfart via Industrivägen norrifrån (Telegrafgatan - Industrivägen - Bryggargatan).
Trafikavstängning Bryggargatan

Trafikavstängning Bryggargatan

Industrivägen

  • Busshållplatsen utanför Gotthem på Bryggargatan är flyttad till Industrivägen mitt emot telemasten och trappan ner till Sjötelegrafens köpcentrum.
  • Industrivägen är avstängd för genomfartstrafik, men tillgänglig för buss och behörig trafik. Med behörig trafik avses boende och besökare till Industrivägen 11, Industrivägen 1 A-B, Industrivägen 2 A-B, Industrivägen 6 A-C, Nynäsvägen 12 A-B, Nynäsvägen 14 A-C och Bryggargatan 2.
  • Industrivägen är öppen för den som ska till och från parkeringsplatsen mellan Bryggargatan och Industrivägen.

Nynäsvägen

  • Fortsatt begränsad framkomlighet på Nynäsvägen. Körfält och gångbanan på norra sidan beräknas öppna igen under sommaren 2019.

Telivägen

  • Telivägen är fortsatt avstängd för fordonstrafik under juni 2019. Gatan är öppen för gång- och cykeltrafik med viss begränsad framkomlighet.

 

Sidan granskad 2019-10-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp