Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Program för Segersäng

Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet. En av dessa är Segersäng. Nu inleder regeringen och kommunen förhandlingar för att förverkliga stadsdelen. Arbetet med program Segersäng har därför pausats för att invänta resultatet av förhandlingarna.

Karta över programområdet

Programområde

Syftet med programmet är att utreda möjligheten att förtäta Segersäng och beskriva vilka förutsättningar och begränsningar som finns för den framtida utvecklingen för exempelvis utbyggnad av lokal service som grundskola. Programmet kommer att vara vägledande för kommande detaljplaner och redovisa hur området kan utvecklas på lång sikt.

Aktuellt med planen

Programarbetet har pausats i väntan på resultat på förhandlingar mellan regeringen och Nynäshamns kommun om ny stadsdel vid Segersäng.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som sedan fattar beslut att anta detaljplanen.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2019-10-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp