Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Översiktlig planering

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska planer och planprogram för Nynäshamns kommun. Den översiktlig planeringen visar kommunens syn på hur mark och vatten ska användas på lång sikt. Den ligger till grund för detaljerade planer och bygglov.

Översiktsplan för hela kommunen

Översiktsplanen är visionen om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas i hela Nynäshamns kommun under en lång tid framåt.

Fördjupade översiktsplaner och program

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller ett begränsat område.

Tematiska planer

En tematisk plan är ett strategiskt dokument som används som underlag vid kommunens arbete med detaljplanering.

Pågående översiktsplanering

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp