Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Älby 2:3 - utvidgning av verksamhetsområde

Älby verksamhetsområde utvidgas med mer verksamhetsmark.

Älby verksamhetsområde är placerat bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Verksamhetsområdet föreslås att byggas ut med mer verksamhetsmark norrut. Planområdet avgränsas av ett område som tidigare varit åkermark men som sedan en tid är planterat med främst björkar och granar. Området är cirka 10 hektar stort och kan möjliggöra 6-8 hektar ytterligare verksamhetsmark.

Kartan visar att planområdet ligger söder om Ösmo

Aktuellt med detaljplanen

Älby verksamhetsområde är placerat bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Verksamhetsområdet föreslås att byggas ut med mer verksamhetsmark norrut. Planområdet avgränsas av ett område som tidigaMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 20 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för en del av fastigheten Älby 2:3. Just nu tas utredningar fram för att bedöma detaljplanens lämplighet och utformning.

Fakta

Var: Älby verksamhetsområde mellan Lidatorp och Ösmo
Vad: Ytterligare verksamhetsmark
Möjlig byggstart: 2022

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp