Lyssna på sidan Lyssna

Ändring av detaljplan, stadsplan S1

Omformning av stadsplan S1 efter dagens behov.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-11-01 fått i uppdrag av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram nya områdesbestämmelser för de ytor i Nynäshamns stad som omfattas av stadsplan S1. S1 upprättades av PO Hallman år 1915 och behöver omformas efter dagens behov för att utgöra en grund för beslut angående eventuell förtätning och exploatering inom området. Under pågående arbete med kulturmiljöutredningen har vi kommit fram till att områdesbestämmelser dock inte är lämpligt för området. Förvaltningen föreslår istället att detaljplan S1 får ligga kvar som grund, men med en ändring. Vi utför alltså istället en ”ändring av detaljplanplan”. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att ge i uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva förslaget genom en ändring av detaljplan för S1 enligt 4 kap. 32 § plan- och bygglagen 2010:900.

Planområdets lägen för S1

Kartan finns som pdf-fil under Dokument

Det övergripande syftet med ändring av detaljplan är att Nynäshamns kulturmiljöer ska förtydligas, skyddas och uppdateras inom s1, vilket vidare skapar förutsättningar för utvecklingsmöjligheter inom de gällande områdena. Genom en aktualiserad kulturmiljöanalys över skyddsvärda byggnader och områden skapas vägledning och riktlinjer inför eventuell förtätning inom området. En ändring av detaljplan öppnar även upp för en större kunskap och förståelse för kulturmiljöns värde för fastighetsägare och övriga intressenter inom gällande område. Uppdraget beräknas vara slutfört 2019.12.31.

Aktuellt med detaljplanen

Kommunens tjänstemän arbetar med att ta fram ett första förslag till ändring av detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag, samråd planeras under första kvartalet 2020.

För ansökningar om bygglovspliktiga åtgärder som kommer in medan planarbetet pågår har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om anstånd. Anståndsbeslutet gäller under tiden 2018-01-01 till 2019-12-31.

Alla ansökningar kommer dock att hanteras individuellt, då utlåtanden om bygglovspliktiga ärenden kan fattas varefter områden inom plan S1 är färdiginventerade.

Sidan granskad 2020-02-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp