Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommun växer

Planerade bostäder

 • 2019-06-20

  Apotekaren 24


  Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
 • 2019-06-18

  Lundby 1:112 och 1:265 med flera.


  Ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, för att spegla aktuell markanvändning. Detaljplan B 600 upphävs.
 • 2019-06-18

  Del av Nynäshamn 2:23 med flera


  Detaljplanen utreder möjlighet till snöupplag och båtupplag vid Stathmosvägen i Nynäshamn.
 • 2019-06-18

  Östra Landfjärden


  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-06-18

  Älgen 18


  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.
 • 2019-06-18

  Västra Landfjärden


  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-06-18

  Kullsta 2


  Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 80 hyreslägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.
 • 2019-06-18

  Torp 2:30


  Detaljplan för Torp 2:30 i Sunnerby föreslår nybyggnation av enbostadshus på den södra kanten till det före detta grustaget, Sunnerby grustäkt. 
 • 2019-06-18

  Kolbotten 1:8


  Detaljplan för nya småhus vid södra infarten till Landfjärden.
 • 2019-06-18

  Torp 2:24


  Detaljplan för Torp 2:24 i Sunnerby föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på naturmark intill Sorundavägen.
 • 2019-06-18

  Fyren 19 och Fyren 29


  I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.
 • 2019-05-07

  Skolmästaren 12


  Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.

Planer öppna för synpunkter

Pågående byggprojekt

 • 2018-09-05

  Ny stadsdel vid Telegrafen-Vaktberget


  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 1 200 nya bostäder ska byggas i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn. Nu har byggnationen av de första hyreshusen startat.
 • 2017-09-26

  Stockholm Norvik Hamn


  Stockholms Hamnar är sedan 2016 igång med att anlägga en ny hamn för rullande gods och containers på Norvikudden i norra utkanten av Nynäshamns stad. Intill hamnen kommer NCC att anlägga Norvik logistik- och företagspark. 
 • 2017-09-26

  Ösmo centrumlyft


  Vi rustar upp Ösmo Centrum och nu är en stor del klart. Boulebanor, lekplats, parkfåtöljer och många nya träd och växter är på plats.

Utvecklingsområden

 • 2018-06-25

  Ingen ny stadsdel vid Segersäng


  Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet och i augusti 2017 pekades Segersäng ut som en möjlig ort.  Förhandlingar pågick under hösten mellan regeringen och kommunen med ambitionen att ingå ett intentionsavtal innan årets slut.
 • 2019-06-20

  Kalvö industriområde


  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.

Mark och exploatering

Sidan granskad 2018-12-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp