Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommun växer

Planerade bostäder

 • 2019-09-03
  Kullsta 2
  Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 80 hyreslägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.
 • 2019-08-30
  Del av Nynäshamn 2:23 med flera
  Detaljplanen utreder möjlighet till snöupplag och båtupplag vid Stathmosvägen i Nynäshamn.
 • 2019-08-21
  Skolmästaren 12
  Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.
 • 2019-08-12
  Lundby 1:112 och 1:265 med flera.
  Ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, för att spegla aktuell markanvändning. Detaljplan B 600 upphävs.
 • 2019-06-18
  Östra Landfjärden
  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-06-18
  Älgen 18
  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.
 • 2019-06-18
  Västra Landfjärden
  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-06-18
  Torp 2:30
  Detaljplan för Torp 2:30 i Sunnerby föreslår nybyggnation av enbostadshus på den södra kanten till det före detta grustaget, Sunnerby grustäkt. 
 • 2019-06-18
  Kolbotten 1:8
  Detaljplan för nya småhus vid södra infarten till Landfjärden.
 • 2019-06-18
  Torp 2:24
  Detaljplan för Torp 2:24 i Sunnerby föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på naturmark intill Sorundavägen.
 • 2019-06-18
  Fyren 19 och Fyren 29
  I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.

Planer öppna för synpunkter

Pågående byggprojekt

 • 2018-09-05
  Ny stadsdel vid Telegrafen-Vaktberget
  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 1 200 nya bostäder ska byggas i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn. De första hyresgästerna har flyttat in och byggnation pågår för fullt.
 • 2017-09-26
  Stockholm Norvik Hamn
  Stockholms Hamnar är sedan 2016 igång med att anlägga en ny hamn för rullande gods och containers på Norvikudden i norra utkanten av Nynäshamns stad. Intill hamnen kommer NCC att anlägga Norvik logistik- och företagspark. 
 • 2017-09-26
  Ösmo centrumlyft
  Vi rustar upp Ösmo Centrum och nu är en stor del klart. Boulebanor, lekplats, parkfåtöljer och många nya träd och växter är på plats.

Utvecklingsområden

 • 2018-06-25
  Ingen ny stadsdel vid Segersäng
  Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet och i augusti 2017 pekades Segersäng ut som en möjlig ort.  Förhandlingar pågick under hösten mellan regeringen och kommunen med ambitionen att ingå ett intentionsavtal innan årets slut.
 • 2019-06-20
  Kalvö industriområde
  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.

Mark och exploatering

Sidan granskad 2018-12-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp