Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommun växer

Planerade bostäder

 • 2019-01-23

  Östra Landfjärden


  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-01-22

  Västra Landfjärden


  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-01-21

  Lundby 1:112 och 1:265 med flera.


  Ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, för att spegla aktuell markanvändning. Detaljplan B 600 upphävs.
 • 2019-01-16

  Skolmästaren 12


  Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.
 • 2019-01-14

  Apotekaren 24


  Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
 • 2018-12-20

  Älgen 18


  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.
 • 2018-12-11

  Kolbotten 1:8


  Detaljplan för nya småhus vid södra infarten till Landfjärden.
 • 2018-12-11

  Torp 2:30


  Detaljplan för Torp 2:30 i Sunnerby föreslår nybyggnation av enbostadshus på den södra kanten till det före detta grustaget, Sunnerby grustäkt. 
 • 2018-12-11

  Torp 2:24


  Detaljplan för Torp 2:24 i Sunnerby föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på naturmark intill Sorundavägen.
 • 2018-12-11

  Kullsta 2


  Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 80 hyreslägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.
 • 2018-12-11

  Fyren 19 och Fyren 29


  I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.
 • 2018-10-11

  Modulbostäder på Viksängen i Ösmo


  Nynäshamnsbostäder har fått förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Viksängen i Ösmo. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända.
 • 2018-10-11

  Modulbostäder på Estö i Nynäshamn


  Nynäshamnsbostäder har fått förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Estö i Nynäshamn. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända.

Planer öppna för synpunkter

Pågående byggprojekt

 • 2019-01-23

  Om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan


  Gröndalsskolans matsal och lågstadiebyggnad ska byggas om och byggas till. Detta utförs för att göra plats för eleverna och personalen från Humlegårdsskolan som ska evakueras.
 • 2019-01-21

  Cykelskogens förskola


  Nynäshamns kommun bygger Cykelskogens förskola på Nickstahöjden med plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar.
 • 2018-12-13

  Stockholm Norvik Hamn


  Stockholms Hamnar är sedan 2016 igång med att anlägga en ny hamn för rullande gods och containers på Norvikudden i norra utkanten av Nynäshamns stad. Intill hamnen kommer NCC att anlägga Norvik logistik- och företagspark. 
 • 2018-11-13

  Ny stadsdel vid Telegrafen-Vaktberget


  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 1 200 nya bostäder ska byggas i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn. Nu har byggnationen av de första hyreshusen startat.
 • 2018-06-26

  Ösmo centrumlyft


  Vi rustar upp Ösmo Centrum och nu är en stor del klart. Boulebanor, lekplats, parkfåtöljer och många nya träd och växter är på plats.

Utvecklingsområden

 • 2018-12-11

  Reningsverket


  Detaljplanen ska möjliggöra utbyggnad av kommunens avloppsreningsverk vid infarten till Nynäshamn.
 • 2018-12-11

  Nynäshamn 2:32 och del av 2:33


  Detaljplanen ska möjliggöra verksamheter och drivmedelstation.
 • 2018-12-11

  Kalvö industriområde


  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.
 • 2018-06-25

  Ingen ny stadsdel vid Segersäng


  Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet och i augusti 2017 pekades Segersäng ut som en möjlig ort.  Förhandlingar pågick under hösten mellan regeringen och kommunen med ambitionen att ingå ett intentionsavtal innan årets slut.

Mark och exploatering

Sidan granskad 2018-12-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp