Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommun växer

Planerade bostäder

 • Modulbostäder på Viksängen i Ösmo


  Nynäshamnsbostäder har fått förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Viksängen i Ösmo. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända.
  2018-03-23
 • Telegrafen och Vaktberget


  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 675 nya bostäder planeras i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn.
  2018-03-20
 • Lundby 1:112 och 1:265 med flera.


  Ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, för att spegla aktuell markanvändning.
  2018-03-08
 • Källberga


  I Källberga i Ösmo planeras för 600-700 nya bostäder och en mindre bykärna
  2018-03-05
 • Älgen 18


  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 80 lägenheter.
  2018-03-05
 • Kullsta 2


  Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 80 hyreslägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.
  2018-03-05
 • Humlan 9


  Vid Gröndalsvikens station planeras för cirka 70 nya hyresrätter i fyra flerbostadshus.
  2018-03-05
 • Fyren 19 och Fyren 29


  I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.
  2018-03-05
 • Apotekaren 24


  Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
  2018-03-05
 • Modulbostäder på Estö i Nynäshamn


  Nynäshamnsbostäder har fått förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Estö i Nynäshamn. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända.
  2018-02-12

Planer öppna för synpunkter

Pågående byggprojekt

 • Telegrafen 12


  Just nu byggs det första av flera flerfamiljshus i området Telegrafen-Vaktberget i norra Nynäshamn. Området ska på sikt omvandlas från ett tidigare industriområde till en levande stadsdel med 1200 bostäder, verksamheter och service med egen identitet präglad av det industriella arvet.
  2018-02-08
 • Cykelskogens förskola


  Nynäshamns kommun bygger Cykelskogens förskola på Nickstahöjden med plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar.
  2017-11-30
 • Hallängen förskolepaviljong


  Nynäshamns kommun har byggt en tillfällig paviljong för Hallängens förskola vid Viksängens IP i Ösmo. Verksamheten flyttade in i januari 2018.
  2017-11-28
 • Stockholm Norvik Hamn


  Stockholms Hamnar är sedan 2016 igång med att anlägga en ny hamn för rullande gods och containers på Norvikudden i norra utkanten av Nynäshamns stad. Intill hamnen kommer NCC att anlägga Norvik logistik- och företagspark. 
  2017-09-26
 • Ösmo centrumlyft


  Boende, besökare och verksamma i Ösmo har fått tycka till, centrum ska bli grönare och mer levande. Nu rustar vi upp Ösmo centrum.
  2017-09-26

Utvecklingsområden

 • Ny stadsdel vid Segersäng


  Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet och i augusti 2017 pekades Segersäng ut som en möjlig ort.  Förhandlingar pågick under hösten mellan regeringen och kommunen med ambitionen att ingå ett intentionsavtal innan årets slut.
  2017-10-13
 • Kalvö industriområde


  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.
  2017-10-09

Mark och exploatering

Sidan granskad 2018-02-16
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp