Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommun växer

Planerade bostäder

 • 2019-11-26
  Vansta 5:28 med flera vid Sara Carolinas torg
  Intill bussterminalen i Ösmo föreslås förtätning med fler-bostadshus och möjlighet till verksamheter i bottenvåningen.
 • 2019-12-03
  Del av Nynäshamn 2:23 infarten till norra Nynäshamn
  Detaljplanen utreder möjlighet till snöupplag och båtupplag vid Stathmosvägen i Nynäshamn.
 • 2020-01-16
  Centrala Ösmo etapp 1, Hallängen
  I Ösmo centrum planeras för nya bostäder och verksamhetslokaler. Det är den första etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.
 • 2019-11-11
  Skolmästaren 12
  Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.
 • 2019-09-30
  Kolbotten 1:8
  Detaljplan för nya småhus vid södra infarten till Landfjärden.
 • 2019-10-08
  Östra Landfjärden
  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2019-10-08
  Västra Landfjärden
  Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • 2020-01-08
  Älgen 18
  Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.
 • 2019-10-01
  Torp 2:30
  Detaljplan för Torp 2:30 i Sunnerby föreslår nybyggnation av enbostadshus på den södra kanten till det före detta grustaget, Sunnerby grustäkt. 
 • 2019-10-01
  Torp 2:24
  Detaljplan för Torp 2:24 i Sunnerby föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus på naturmark intill Sorundavägen.
 • 2019-11-13
  Kullsta 2
  Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 100 hyres-lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.
 • 2019-10-01
  Fyren 19 och Fyren 29
  I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.

Planer öppna för synpunkter

Utvecklingsområden

 • 2020-01-13
  Utveckling av centrala och södra Ösmo
  Nu utvecklar vi Ösmos centrala och södra delar för att få plats för fler och mer. Här planerar vi för bostäder, butiker, restauranger och platser där man kan mötas och umgås. Just nu pågår uppstart av den första etappen Hallängen som omfattar Ösmo centrum.
 • 2020-01-13
  Ny stadsdel vid Telegrafen-Vaktberget
  En helt ny stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och cirka 1 200 nya bostäder ska byggas i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn. De första hyresgästerna har flyttat in och byggnation pågår för fullt.
 • 2020-01-08
  Kalvö industriområde
  Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.
 • 2020-01-08
  Älby 2:3 - utvidgning av verksamhetsområde
 • 2019-10-01
  Del av Vansta 3:1
  Förslaget till ny detaljplan för Vansta industriområde i Ösmo möjliggör för ny drivmedelesstation.

Mark och exploatering

Sidan granskad 2020-01-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp