Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ventilationskontroller

Ventilationskontroller ska göras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kontrollen utförs. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Här kan du hitta certifierade kontrollanter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollanten ska ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Kontrollen av ventilationssystemet ska göras innan det tas i bruk och därefter regelbundet. Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. 

Kravet på ventilationskontroll finns sedan 1991. Det bör finnas ventilationsprotokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller. Dessa kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Byggnadstyp och intervall för ventilationskontroll
ByggnadIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning (FT och FTX) 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning och självdragsventilation ( F-, FX- och S)6 år

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig med riksbehörighet. I undantagsfall kan även en kontrollant som inte är certifierad godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för viss kontroll.

Om byggnadens ägare inte följer reglerna, eller struntar i att åtgärda upptäckta brister, kan kommunen förelägga ägaren att vidta åtgärder och får förena föreläggandet med vite (böter).

Samhällets tillsyn över att reglerna följs utövas i Nynäshamns kommun av bygglovavdelningen på kommunen. Om du vill veta mer om ventilationskontroller så är du välkommen att höra av dig till oss.

Sidan granskad 2017-04-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp