Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö- och hälsoskydd

Miljökontoren i Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har slagits ihop och bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med kontor i Haninge centrum. Förbundet utför kommunernas operativa tillsyn för olika verksamheter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds logotyp (länk till webbplatsen)

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund - kommunens miljökontor

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades 2008 när Nynäshamn, Tyresö och Haninge kommuns miljökontor slogs samman. Sedan dess sköter förbundet miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre medlemskommunerna. Syftet med sammanslagningen är att en samlad kompetens är effektivare och kan ge en bättre service till allmänhet och verksamhetsutövare. Förbundet har sitt kontor i Haninge centrum.

Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Exempel på frågor som förbundet hanterar:

Varje rubrik är länkad till förbundets webb.

 

Läs mer vad Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund arbetar med på förbundets webbplats, se Kontaktuppgifter.

Slamtömning

SRV återvinning AB utför slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Permanentbostäder töms två gånger per år och fritidshus en gång. Bor det många personer på fastigheten kan fler tömningar behövas. Då kontaktas SRV, läs vidare under Länkar. Vill du ansöka om färre tömningar så görs det hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund på blanketten ”Ansökan om förlängt hämtningsintervall/uppehåll i hämtning för slamavskiljare, sluten tank eller latrinkärl”. Blanketten går att hitta på förbundets webbsida som finns under Länkar.

Djurskydd

Sedan 2009 hanteras djurskyddsfrågor av Länsstyrelsen. Mer information om djurskydd finns under rubriken Länkar.

Sidan granskad 2019-03-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp