Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Solenergi

Här kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket värme solenergianläggningen skulle kunna producera under ett år. Nedan kan du se energi och klimatrådgivningens film om solkartan.

Så använder du solkartan

För att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket klickar du på den fastighet du är intresserad av. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun.

Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått. Rött rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potential för solel och solvärme i kWh per år.

Om du anger arean för installerad takyta kan du också avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Du ser också minskning av koldioxidutsläpp om din nuvarande delanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger svar på om det är värt att fortsätta undersöka förutsättningarna.

Mer information om installation av solceller hittar du längre ner under länkar och dokument.

 

Solkartan inzoomad över Nynäshamn

Solkartan visar vart solanläggningar kan vara lämpliga att placera. Klicka på länken ovan för att komma till kartan.

Sidan granskad 2018-11-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp