Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Klimat- och miljösamarbeten 

Nynäshamns kommun samarbetar både regionalt och nationellt med olika aktörer inom klimat- och miljöområdet. Då klimat- och miljöfrågorna berör alla är det viktigt att samverka över kommungränserna. Det sker bland annat när vi utbyter erfarenheter och deltar i gemensamma kampanjer. Läs mer om samarbetena nedan.

Sommarhamn

Foto: Jonas Qvarfordt

Södertörnskommunerna

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – samarbetar inom flera områden, bland annat regional planering, näringslivsfrågor, energi, miljö, utbildning och arbetsmarknad. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

 
Sekom logga

Sveriges Ekokommuner

Att vara en Ekokommun innebär att vi ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

  1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. Till exempel fossil olja och kol, samt metaller.
  2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier.
  3. undanträngning med fysiska metoder. Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.

    Och i det samhället hindras inte människor systematiskt:
  4. från att tillgodose sina behov. Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.
Klimatkommunernas logga

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att kommunen har ett levande och långtgående klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och förstärker kunskapen om klimatproblematiken.

ResSmart

ResSmart är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Syftet med plattformen är att samordna arbetet med hållbara resor i regionen, skapa synergieffekter och resultera i konkreta samarbetsprojekt.

ResSmart ska bidra till konkreta samarbetsprojekt som leder till konkreta resultat. Målet är att gemensamt nå framåt inom arbetet med mobility management och att tillsammans lösa konkreta problem.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-06-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp