Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö och hälsa

För Nynäshamns kommun är miljö, klimat och hälsoskyddsfrågor viktiga. Här finns information om hur   kommunen jobbar med dessa frågor.

Sveriges ekokommuners logotyp

Miljösamarbeten

Kommunen har varit medlem i Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats sedan 1995 och är även med i föreningen Klimatkommunerna sedan 2013. Genom medlemskapet i dessa två föreningar placerar sig kommunen bland de som tar miljön och klimatet på stort allvar och jobbar ständigt med att lyfta dessa frågor och jobba för ett hållbart samhälle. Läs mer om de samarbeten som kommunen är delaktiga i under Ekokommun.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds logotyp

Miljö och hälsoskydd

Miljökontoren i Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har slagits ihop och bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, med kontor i Haninge centrum. Förbundet har hand om miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Läs mer under Miljö- och hälsoskydd.

Nynäshamns lokala klimat- och miljömål

De lokala klimat- och miljömålen ersätter kommunens tidigare dokument Lokala miljömål 2010-2016 och Klimatstrategi och Energiplan Nynäshamns kommun. Den största skillnaden med de nya målen är således att klimatmålen och miljömålen har slagits samman till ett dokument. Dessutom har antalet mål och indikatorer som berör biologisk mångfald och giftfri miljö utökats. En annan viktig skillnad är att de nya målen har en tydligare koppling till kommunens mål och budget och de nationella miljö- och hållbarhetsmålen än de gamla. Läs mer under Klimat och Miljö.

Sidan granskad 2019-02-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp