Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö och hälsa

För Nynäshamns kommun är miljö, klimat och hälsoskyddsfrågor viktiga. Här finns information om hur   kommunen jobbar med dessa frågor.

Sveriges ekokommuners logotyp

Miljösamarbeten

Kommunen har varit medlem i Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats sedan 1995 och är även med i föreningen Klimatkommunerna sedan 2013. Genom medlemskapet i dessa två föreningar placerar sig kommunen bland de som tar miljön och klimatet på stort allvar och jobbar ständigt med att lyfta dessa frågor och jobba för ett hållbart samhälle. Läs mer om de samarbeten som kommunen är delaktiga i under Ekokommun.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds logotyp

Miljö och hälsoskydd

Miljökontoren i Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har slagits ihop och bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, med kontor i Haninge centrum. Förbundet har hand om miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Läs mer under Miljö- och hälsoskydd.

Klimatarbete

Nynäshamns kommun jobbar med klimatfrågan på en rad olika sätt. Sedan 2011 finns en Klimatstrategi och energiplan som kommunen jobbar med för att sänka sina koldioxidutsläpp och minimera sin energianvändning. Nynäshamn  har antagit ambitiösa klimatmål som bland annat anger att kommunen ska vara fossilbränslefri till år 2030.Kommunen jobbar även med energi- och klimatrådgivning till sina invånare. Rådgivningen är ett samarbete med alla Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun med en gemensam webb och telefonrådgivning. Läs mer om hur kommunen jobbar med klimatfrågorna under Klimat.

Miljöarbete

Nynäshamns kommun har jobbat med olika miljöfrågor under lång tid. Många av de åtgärder som kommunen arbetar med i nuläget är de som är kopplade till de lokala miljömålen och Klimatstrategi och Energiplan. Läs mer om kommunens miljöarbete under Miljö.

Sidan granskad 2018-02-10
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp