Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Mark och exploatering

Kommunens arbete med mark och exploatering innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. En av uppgifterna är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen.

Det här gör kommunen

Nynäshamns kommun äger mycket mark i kommunen. Vanligtvis är det mark för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator och parker. Läs mer om användning av allmänna platser.

En del av marken är inte detaljplanerad. Den marken kallas kommunens markreserv. En markreserv är ett område med mark som kommunen äger för att i framtiden använda till bland annat bostäder, industri, handel, utbildning
och service. Marken kan under tiden användas för exempelvis jord- eller skogsbruk av en arrendator, tills en detaljplan finns. Mark- och exploateringsenheten förvaltar och utvecklar kommunens markreserv.

När ett område är detaljplanerat och färdigexploaterat kan äganderätten antingen överföras till privat fastighetsägare eller kvarstå i kommunens ägo. Mark för kommunal verksamhet, till exempel skolor, idrottsanläggningar eller äldreboenden förvaltas av Fastighetsavdelningen.

Kontakta kommunen på 08-520 680 00 eller e-post kontaktcenter@nynashamn.se

Sidan granskad 2019-06-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp