Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljöanpassat byggande

Att bygga energieffektivt och med minimal miljöpåverkan är en god framtidsinvestering som skapar långsiktig hållbarhet.

I dag finns god kunskap hur man projekterar och bygger miljöanpassat. Det är inte lätt att välja rätt bland olika material och tekniska system. Därför är det viktigt att redan vid planering och projektering skaffa sig kunskap och förståelse om miljöanpassat byggande.

Orange flerbostadshus

Det här bör du tänka på när du bygger ekologiskt och miljöanpassat

  • att hushålla med energi, vatten och material.
  • materialens livscykel från framställning till rivning och återbruk.
  • att åstadkomma kretslopp i sophantering, avlopp och att använda flödande och förnyelsebara energikällor.
  • att skapa ett sunt inomhusklimat genom val av byggnadsmaterial, ytskikt, färger, ventilationssystem, elinstallationer, fuktsäkra konstruktioner och goda byggrutiner.
  • Byggnadens läge och utformning påverkar möjligheterna till exempelvis installation av solenergi.

Under rubrikerna Länkar och Dokument finns mer information om vad som är bra att tänka på vid byggnation.

Hållbart byggande i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har i olika styr-, policy och plandokument beslutat om regler och riktlinjer för byggande i kommunen. Dessa finns nu samlade i dokumentet "Hållbart byggande - Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamns kommun" som återfinns under Dokument. 

Intresserad av att installera solenergi?

Allt fler upptäcker fördelarna med solenergi. När man installerar solceller finns flera stöd och bidrag att söka. Läs mer under Länkar.

Solkarta

Nynäshamns kommun har tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län tagit fram en solkarta där du som medborgare kan se hur mycket sol som strålar in på just ditt tak. Solkartan visar en grov bild av hur mycket solenergi som skulle kunna produceras där under ett år. Läs mer om Solkartan under Länkar.

Sidan granskad 2019-03-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp