Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Klimatarbetet i kommunen

Nynäshamns kommun arbetar på olika sätt för att minska klimatpåverkan. Tre exempel på vad kommunen gör presenteras nedan.   

Naturskolan

Naturskolan utbildar elever och fortbildar lärare i klimat- och hållbarhetsfrågor. Naturskolan startade 1988 och tar emot barn/elever mellan 5 och 16 år.

Varje årskurs har sitt eget tema, till exempel småkryp, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och problemlösning, teknik och hållbar framtid, elden och kemi i våtmarken.

Arbetssättet utgår ifrån tanken att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Läs mer om Naturskolan under länkar.

Samordnade transporter

Kommunen har gått med i samordnad varudistribution med sju andra närliggande kommuner på Södertörn. 

Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas. Istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman.

De åtta Södertörnskommunernas samordnade varudistribution har minskat utsläppen från kommunernas transporter med 70 procent. Även trafikmiljön har blivit säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Kommunens bilar

Enligt kommunens klimat- och miljömål ska den kommunala organisationen vara fossilbränslefri gällande resor år 2021.

Därför har kommunens egna bilar börjat bytas ut till el- och laddhybridbilar. Mellan år 2016 och 2017 ökade andelen el- och laddhybrider med 6 procent.

Sidan granskad 2019-06-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp