Lyssna på sidan Lyssna

Klimat

Klimatförändringar är en av vår tids mest angelägna miljöproblem. På de här sidorna får du veta mer om klimatförändringarna, vad du kan göra för att minska dina utsläpp och hur kommunen arbetar med dessa frågor.

Detta händer med klimatet

Historiskt sett har klimatet alltid förändrats. Tidigare klimatförändringar har dock tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Orsaken till den snabba temperaturökningen är främst att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas vilket genererar utsläpp av så kallade växthusgaser. Växthusgaser har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värme som är på väg att lämna jorden – ett fenomen som kallas för växthuseffekten. Växthuseffekten är en naturlig process och en förutsättning för att vi ska kunna leva på jorden men våra mänskliga aktiviteter ökar halten av växthusgaser i luften – vilket leder till temperaturökningar.

Fotograf Magnus Rietz

Begränsa klimatpåverkan

Den globala uppvärmningen får stora följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. Vad gäller Nynäshamn så kan klimatförändringarna drabba kommunen lokalt genom exempelvis torka och sötvattenbrist, skadedjur, översvämningar och ett ytterligare försämrat Östersjön. Vi behöver därför anpassa vårt samhälle och vår naturmiljö till dessa förändringar. De värsta scenarierna behöver dock inte bli verklighet – om vi lyckas begränsa utsläppen betydligt.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nynäshamn togs en klimat- och sårbarhetsanalys fram av Statens Geotekniska Institut (SGI) och SMHI. Analysen finns under Dokument. Där finns även illustrationer över framtida havsnivåer för Nynäshamns tätort.

För att begränsa påverkan på klimatet och minska utsläppen måste krafttag tas på internationell såväl som lokal nivå. I dokumentet 'Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021' kan du läsa mer om hur Nynäshamns kommun kommer att arbeta för att minska vår kommuns utsläpp. Under länkar kan du läsa mer om hur arbetet går till på nationell och internationell nivå.

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp