Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Klimat och miljö

För Nynäshamns kommun är miljö, klimat och hälsoskyddsfrågor viktiga. Här finns information om hur kommunen jobbar med dessa frågor.

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Målen är direkt kopplade till kommunens mål och budget vilket innebär att klimat- och miljöfrågor ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Kommunen följer årligen upp de indikatorer som är kopplade till klimat- och miljömålen.

Klimat- och miljömålen är indelade i fyra övergripande målområden som är speciellt viktiga för Nynäshamns kommun. Till varje målområde finns ett antal mätbara delmål som är uppföljningsbara. De fyra klimat- och miljömålsområdena är:

  1. Klimat, energi och luft.
  2. Hållbar planering och god bebyggd miljö.
  3. Fungerande kretslopp och friska vatten.
  4. Giftfria och resurssnåla kretslopp.

Mer information om klimat- och miljömålen finns i dokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 som hittas under Dokument. Där hittar du även 2019 års uppföljning av målen.

Bild 1
Klimat- och miljömålen

Såhär kopplas Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål till mål på regional och global nivå.

Klimat- och miljösamarbeten

Nynäshamns kommun samarbetar både regionalt och nationellt med olika aktörer inom klimat- och miljöområdet. Då klimat- och miljöfrågorna berör alla är det viktigt att samverka över kommungränserna. Det sker bland annat när vi utbyter erfarenheter och deltar i gemensamma kampanjer.

Här kan du läsa mer om några av samarbetena:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Miljökontoren i Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har slagits ihop och bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), med kontor i Haninge centrum. Förbundet har hand om miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Här kan du läsa mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats.


Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp