Lyssna på sidan Lyssna

Klimat och miljö

För Nynäshamns kommun är miljö, klimat och hälsoskyddsfrågor viktiga. Här finns information om hur kommunen jobbar med dessa frågor.

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Målen är direkt kopplade till kommunens mål och budget vilket innebär att klimat- och miljöfrågor ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Kommunen följer årligen upp de indikatorer som är kopplade till klimat- och miljömålen.

Klimat- och miljömålen är indelade i fyra övergripande målområden som är speciellt viktiga för Nynäshamns kommun. Till varje målområde finns ett antal mätbara delmål som är uppföljningsbara. De fyra klimat- och miljömålsområdena är:

  1. Klimat, energi och luft.
  2. Hållbar planering och god bebyggd miljö.
  3. Fungerande kretslopp och friska vatten.
  4. Giftfria och resurssnåla kretslopp.

Mer information om klimat- och miljömålen finns i dokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 som hittas under Dokument. Där hittar du även 2019 års uppföljning av målen.

Bild 1
Klimat- och miljömålen

Såhär kopplas Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål till mål på regional och global nivå.

Klimat- och miljösamarbeten

Nynäshamns kommun samarbetar både regionalt och nationellt med olika aktörer inom klimat- och miljöområdet. Då klimat- och miljöfrågorna berör alla är det viktigt att samverka över kommungränserna. Det sker bland annat när vi utbyter erfarenheter och deltar i gemensamma kampanjer.

Här kan du läsa mer om några av samarbetena:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Miljökontoren i Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har slagits ihop och bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), med kontor i Haninge centrum. Förbundet har hand om miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Här kan du läsa mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats.


Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp