Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Prislista kart- och mättjänster

Priser för våra vanligaste kart- och mättjänster.

Observera att vid beställning av karta eller tjänst som inte ingår i Kart- och mätenhetens standardutbud blir priset annat än i nedanstående tabeller. Fullständig prislista finns i dokumentet taxa för plan-, bygglov, samt kart- och mätverksamhet.PDF

Kart- och mättjänsterna är momsfria om inget annat anges.

Nybyggnadskarta

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Nybyggnadskarta, område anslutet till kommunalt vatten och avlopp (Typ A)

8000

Nybyggnadskarta, område ej anslutet till kommunalt vatten och avlopp (Typ B)

7000

Utdrag ur baskarta i pdf


Tjänst

Avgift

Utdrag ur baskarta, standard A4 (Typ C)

800

Utdrag ur baskarta, standard A3 (Typ C)

1280

Finutstakning

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 stycken utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

8500

200-499 kvadratmeter

10 100

500-999 kvadratmeter

11 700

1000-1999 kvadratmeter

14 500

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6 stycken

550

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (6 utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

3800

Tillkommande ustakningspunkter utöver 6 stycken

550

Tillbyggnad-nybyggnad (6 stycken utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

2700

200-1000 kvadratmeter

5500

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6 stycken

267

Grovutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 procent av kostnaden för finutstakning. 

Lägeskontroll


Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

4100

200-499 kvadratmeter

4900

500-999 kvadratmeter

6000

1000-1999 kvadratmeter

7100

2000-2999 kvadratmeter

8200

3000-4999 kvadratmeter

9300

Tillkommande mätningspunkter utöver 6 stycken

110

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus

till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

2180

Tillkommande mätningspunkter utöver 6 stycken

54

Tillbyggnader (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

2180

200-1000 kvadratmeter

4400

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6 stycken

54

Avgiften reduceras med 50 % om kommunen utfört utstakningen, samt om lägeskontrollen görs inom 5 år från utstakningens datum.

Tillfällig användning av digital geografisk information


Yta(ha)

Avgift

0,1-1

1000

1,1-2

1800

2,1-3

2600

3,1-4

3400

4,1-5

4200

5,1-6

5000

6,1-7

5800

7,1-8

6600

8,1-9

7400

9,1-10

8200

10,1-11

9000

11,1-12

9800

12,1-13

10 600

13,1-14

11 400

14,1-15

12 200

15-

Offert

Leveransformat: digitalt som DGN, DWG, DXF eller annat överenskommet format. Informationen hämtas ur databas utan fältkontroll i skala 1:1. Moms 25 % tillkommer.

Sidan granskad 2019-10-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp