Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Prislista kart- och mättjänster

Priser för våra vanligaste kart- och mättjänster.

Observera att vid beställning av karta eller tjänst som inte ingår i Kart- och mätenhetens standardutbud blir priset annat än i nedanstående tabeller. Fullständig prislista finns i dokumentet taxa för plan-, bygglov, samt kart- och mätverksamhet.PDF

Kart- och mättjänsterna är momsfria om inget annat anges.

Nybyggnadskarta

 

Tjänst

Avgift

Nybyggnadskarta, område anslutet till kommunalt vatten och avlopp (Typ A)

8 400

Nybyggnadskarta, område ej anslutet till kommunalt vatten och avlopp (Typ B)

7 200

Utdrag ur baskarta i pdf


Tjänst

Avgift

Utdrag ur baskarta, standard A4 (Typ C)

800

Utdrag ur baskarta, standard A3 (Typ C)

1 300

Finutstakning


Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 stycken utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

8 700

200-499 kvadratmeter

10 400

500-999 kvadratmeter

12 000

1000-1999 kvadratmeter

14 900

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6 stycken

600

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (6 utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

3 900

Tillkommande ustakningspunkter utöver 6 stycken

600

Tillbyggnad-nybyggnad (6 stycken utstakningspunkter)


1-199 kvadratmeter

2 800

200-1000 kvadratmeter

5 600

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6 stycken

600

 

Grovutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 procent av kostnaden för finutstakning. 

Lägeskontroll


Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

4 200

200-499 kvadratmeter

5 000

500-999 kvadratmeter

6 200

1000-1999 kvadratmeter

7 300

2000-2999 kvadratmeter

8 400

3000-4999 kvadratmeter

9 500

Tillkommande mätningspunkter utöver 6 stycken

100

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus

till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

2 200

Tillkommande mätningspunkter utöver 6 stycken

100

Tillbyggnader (6 mätpunkter)


16-199 kvadratmeter

2 200

200-1000 kvadratmeter

4 500

Tillkommande mätningspunkter utöver 6 stycken

100

Avgiften reduceras med 50 % om kommunen utfört utstakningen, samt om lägeskontrollen görs inom 5 år från utstakningens datum.

Tillfällig användning av digital geografisk information


Yta(ha)

Avgift

0,1-1

1 000

1,1-2

1 800

2,1-3

2 700

3,1-4

3 500

4,1-5

4 300

5,1-6

5 100

6,1-7

6 000

7,1-8

6 800

8,1-9

7 600

9,1-10

8 400

10,1-11

9 200

11,1-12

10 100

12,1-13

10 900

13,1-14

11 700

14,1-15

12 500

15-

Offert

Leveransformat: digitalt som DGN, DWG, DXF eller annat överenskommet format. Informationen hämtas ur databas utan fältkontroll i skala 1:1. Moms 25 % tillkommer.

Sidan granskad 2020-04-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp