Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Beställ mättjänster

Beställ mättjänster som utstakning och lägeskontroll.

Beställ husutstakning

Husutstakningar utförs av kommunen i mån av tid.
» Beställ utstakning

Varför ska jag göra en utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, samt höga kostnader för att rätta till fel när bygget redan startat.

Vad innebär husutstakning?

Husutstakning innebär att läget för den blivande byggnaden markeras på marken i enlighet med bygglovet. I bygglovbeslutet står det om utstakning av byggnaden behövs. Det finns två typer av utstakning: grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning

Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

Finutstakning

Efter schaktning görs finutstakning, oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt.

Som beställare ska du innan finutstakningen bygga hörnprofiler, på vilka utstakningen sedan markeras.

Beställ lägeskontroll

» Beställ lägeskontroll

Vad innebär lägeskontroll?

Vid en lägeskontroll kontrolleras och dokumenteras att byggnadens placering är rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om byggnaden inte är placerad på rätt plats kan det leda till att ägaren måste bekosta en ombyggnation samt betala skadestånd till grannarna. Om lägeskontrollen utförts direkt efter att grunden lagts kan eventuell felplacering justeras i ett tidigt skede.

Behörighet att utföra mätning

Om du anlitar annan mätare än kommunens kart-och mätenhet se till att din mätare är godkänd av Nynäshamns kommun. Kommunens kontaktcenter har en lista över godkända mätare.

Gränsutvisning

Gränsutvisningar utförs av kommunen i mån av tid.

Beställ gränsutvisningPDF »

Om gränserna på marken är otydliga så kan det göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs däremot inte vid en gränsutvisning.

Vi utför gränsutvisningar på uppdrag av dig. Arbetet debiteras enligt kommunens tidsersättningstaxa.

Mer information finns på Lantmäteriets sida om Oklarheter kring fastighet »länk till annan webbplats

Leveranstid för mättjänster

Mättjänster levereras normalt inom 1-2 veckor efter beställning.

Sidan granskad 2020-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp