Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Beställ mättjänster

Beställ mättjänster som utstakning och lägeskontroll.

Beställ husutstakning

Husutstakningar utförs av kommunen i mån av tid.
» Beställ utstakning

Varför ska jag göra en utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, samt höga kostnader för att rätta till fel när bygget redan startat.

Vad innebär husutstakning?

Husutstakning innebär att läget för den blivande byggnaden markeras på marken i enlighet med bygglovet. I bygglovbeslutet står det om utstakning av byggnaden behövs. Det finns två typer av utstakning: grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning

Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

Finutstakning

Efter schaktning görs finutstakning, oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt.

Som beställare ska du innan finutstakningen bygga hörnprofiler, på vilka utstakningen sedan markeras.

Beställ lägeskontroll

» Beställ lägeskontroll

Vad innebär lägeskontroll?

Vid en lägeskontroll kontrolleras och dokumenteras att byggnadens placering är rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om byggnaden inte är placerad på rätt plats kan det leda till att ägaren måste bekosta en ombyggnation samt betala skadestånd till grannarna. Om lägeskontrollen utförts direkt efter att grunden lagts kan eventuell felplacering justeras i ett tidigt skede.

Finutstakning

‌Finutstakning - tabellrubrik

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

8277

200-499 m²

9879

500-999 m²

11 481

1000-1999 m²

14 151

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

534

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


1-199 m²

3738

Tillkommande ustakningspunkter utöver 6

534

Tillbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

2670

200-1000 m²

5340

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

267

 

Grovutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 procent av kostnaden för finutstakning.

Lägeskontroll

‌Lägeskontroll - tabellrubrik

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


16-199 m²

4005

200-499

4806

500-999 m²

5874

1000-1999 m²

6942

2000-2999 m²

8010

3000-4999 m²

9078

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

106

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus

till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

53

Tillbyggnader (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

200-1000 m²

4272

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

53

Avgiften reduceras med 50 % om kommunen utfört utstakningen, samt om lägeskontrollen görs inom 5 år från utstakningens datum.

Behörighet att utföra mätning

Om du anlitar annan mätare än kommunens kart-och mätenhet se till att din mätare är godkänd av Nynäshamns kommun. Kommunens kontaktcenter har en lista över godkända mätare.

Osäkra fastighetsgränser

Om det inte går att hitta gränsmarkeringarna för en fastighet måste en gränsutvisning eller gränsbestämning göras.

Nynäshamns kommun gör inte dessa uppdrag. Sök tjänsten hos till exempel Lantmäteriet eller andra mätföretag.

» Mer information finns på Lantmäteriets sida om Oklarheter kring fastighetlänk till annan webbplats

Leveranstid för mättjänster

Mättjänster levereras normalt inom 1-2 veckor efter beställning.

Sidan granskad 2019-11-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp