Lyssna på sidan Lyssna

Beställ karta

Vid ansökan om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens ska ansökan innehålla en situationsplan baserad på nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta. Vilken typ av karta som behövs beror på vad som ska göras.

Ipad och karta.
dsfad

Beställ nybyggnadskarta

För att beställa nybyggnadskarta behöver pågående fastighetsbildning vara avslutad.

Kontrollera om det är ett pågående detaljplanearbete på din fastighet, om så är fallet kontakta ansvarig planarkitekt. Sök på din adress i webbkartan för att se pågående och gällande detaljplaner.länk till annan webbplats

» Beställ nybyggnadskarta via underskriven blankett

Fyll i blanketten och skicka den till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Om nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag för situationsplanen och ska bifogas med bygglovansökan.

Nybyggnadskarta visar fastighetens läge och mått samt andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, angränsande vägar, anslutningspunkt för vatten och avlopp samt höjdangivelser.

Det är viktigt att situationsplanen som lämnas in med bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för fastigheten.

Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i nybyggnadskartan i ursprungligt skick.

Platsbesök görs alltid för kompletterande mätningar.

Nybyggnadskartan är giltig i 1 år.

Leveranstid

Nybyggnadskarta levereras normalt inom 4 veckor efter beställning.

Osäkra fastighetsgränser

Gränsutvisning/gränsutredning måste beställas av fastighetsägaren om fastighetsgränserna inte går att hitta på plats eller om fastighetsgränserna inte stämmer överens med uppgifterna i förrättningskartan från Lantmäteriet. När gränsutvisning/gränsutredning gjorts kan arbetet med nybyggnadskartan fortsätta.

Läs mer om osäkra fastighetsgränser på Lantmäteriets webbsidalänk till annan webbplats.

Beställ utdrag ur baskarta

» Beställ utdrag ur baskarta

Fyll i blanketten och mejla den till:
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Eller skriv ut blanketten och skicka den till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Om baskarta

Baskartan visar grundläggande markförhållanden och används som underlag vid till exempel planering, projektering och förhandsbesked.

Baskartan är inte fältkontrollerad och fastighetsgränserna är inte exakta. 

Ett utdrag ur baskarta är giltigt i 1 år.

Kartutdrag för lovansökan (C-karta)

Utdrag ur baskarta (C-karta) används som underlag för situationsplan när det gäller t.ex. mindre tillbyggnader, borrhålskarta eller vid ansökan om bergvärme hos SMOHF.

Övriga kartutdrag

Om baskartan inte ska användas för lovansökan utan till exempel för projektering eller planering används samma blankett Beställ utdrag ur baskarta. Bifoga då även en enklare områdesbegränsning i filformat DWG eller en kartskiss.

Leveranstid

Utdrag ur baskarta levereras normalt inom 1 vecka efter beställning.

Sidan granskad 2020-01-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp