Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Adress och namnsättning

Här hittar du information om hur du anmäler en ny adress och hur det går till när vi adressätter och namnsätter gator och vägar i Nynäshamns kommun samt information om lägenhetsregister.

Namnsättning

Gator, vägar och platser måste ha ett namn för att kunna få en adress. En adress behövs för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt. Namnberedningen tar fram olika namnförslag.

Namnberedning

Namnberedningen lämnar förslag på nya namn och ändringar av befintliga namn. Beslutet tas sedan av politiker i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Namnförslagen gäller:

  • vägar och parker
  • adressområden
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar

Adressättning

När en ny gata har fått sitt namn sätter kart och mätenheten adressnummer och lägger in i adressregistret. När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

Numrering av gator och vägar sker oftast med udda siffror på vänster sida och jämna siffror på höger sida med utgångspunkt från gatans början.

Tätortsadresser består av ett vägnamn med löpnummer. Adresser på landsbygden består av ett traktnamn eller områdesnamn och ett nummer, alternativt gårdsnamn.

Beslut om ny adress

Vi skickar beslutet om ny adress till den som står som lagfaren ägare. Denne ansvarar för att sätta upp nya skyltar på fastigheten och meddela eventuella hyresgäster. Detta ska göras omgående.

Att anmäla ny bostad

Ibland bygger någon om en fastighet för att skapa nya lägenheter för uthyrning. Om du hyr ut en lägenhet så ska du anmäla den nya bostaden till oss, så att vi kan adressätta den. Det är viktigt för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt.

Adressregister

I Lantmäteriets fastighetsdatasystem finns ett adressregister för fastigheter, tomter och byggnader. Genom adressernas koppling till fastigheter, tomter och byggnader får de ett känt geografiskt läge. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller adressregistret uppdaterat enligt bestämmelser i SFS 2000:308.

Riksskatteverket får alltid upplysning om nya eller ändrade adresser. Via folkbokföringen förs sedan adresserna ut till myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, banker och företag med flera.

Ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret

Fastighetsägare för flerbostadshus ska enligt lag fylla i och skicka in blankett till kommunen senast 1 månad efter färdigställande av byggnation/ombyggnation. Länk till blanketten finns under Länkar.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk eller när inflyttning skett. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. För instruktioner se Lantmäteriets webbsida om lägenhetsnummer.länk till annan webbplats

Sidan granskad 2018-01-05
Sidansvarig: Veronica Sjöden

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp