Lyssna på sidan Lyssna

Adress och namnsättning

Namnsättning av gator och vägar, adressättning, anmälan om ny bostad, adressregister, samt information om lägenhetsregistret i Nynäshamns kommun.

Namnsättning

Gator, vägar och platser måste ha ett namn för att kunna få en adress. En adress behövs bland annat för att ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt.

Namnberedning

Namnberedningen tar fram förslag på nya namn samt ändringar av befintliga namn. Beslut tas därefter av politiker i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Namnförslag gäller:

  • vägar och parker
  • adressområden
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar

Adressättning

När en ny gata har fått ett namn sätter kart- och mätenheten adressnummer för gatan samt lägger in numren i adressregistret. När en adress är satt kan folkbokföring på adressen ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt adressätta nya byggnader.

Numrering av gator och vägar sker oftast med udda siffror på vänster sida och jämna siffror på höger sida, med utgångspunkt från gatans början.

Tätortsadresser består av ett vägnamn med löpnummer. Adresser på landsbygden består av ett traktnamn eller områdesnamn med ett nummer alternativt gårdsnamn.

Beslut om ny adress

Kommunen skickar beslut om ny adress till den som står som lagfaren ägare på fastigheten. Lagfaren ägare ansvarar för att omgående sätta upp nya skyltar på fastigheten samt meddela eventuella hyresgäster.

Anmälan ny bostad

Vid ombyggnation av fastighet med syfte att skapa lägenheter för uthyrning ska anmälan göras till Kart- och mätenheten så att lägenheterna kan adressättas. Detta är mycket viktigt för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt.

Adressregistret

I Lantmäteriets fastighetsdatasystem finns ett adressregister för fastigheter, tomter och byggnader. Genom adressernas koppling till dessa får fastigheter, tomter och byggnader ett känt geografiskt läge. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller adressregistret uppdaterat enligt bestämmelser i SFS 2000:308.

Riksskatteverket får alltid upplysning om nya eller ändrade adresser. Via folkbokföringen förs därefter adresserna ut till myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, banker och företag med flera.

Ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret

Fastighetsägare för flerbostadshus ska enligt lag fylla i och skicka in blankett till kommunen senast 1 månad efter färdigställande av byggnation/ombyggnation i fastigheten. Länk till blankett finns under Länkar.

Flerbostadshuset anses vara färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk eller när inflyttning skett. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen. För instruktioner se Lantmäteriets webbsida om lägenhetsnummer.länk till annan webbplats

Sidan granskad 2019-06-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp