Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kostnad för bygglov och anmälan

Priset varierar beroende på vad du ska göra. Vi har tagit fram exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostar.

Exempel på avgifter för anmälan eller bygglov
ÅtgärdBruttoareaUppskattad kostnad

Nybyggnad av enbostadshus och garage

80-180 m²

28 200 kronor

Nybyggnad av enbostadshus och garage

180-300 m²

34 800 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

upp till 15 m²

4 200 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

15-40 m²

6 200 kronor

Skärmtak

upp till 20 m²

4 200 kronor

Mindre fasadändring

 

3 400 kronor

Nybyggnad av garage

15-40 m²

6 200 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

 

3 400 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus

 

1 600 kronor

Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus

Byggnadsarea max 25 m²

6 200 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus

Byggnadsarea max 15 m²

4 200 kronor

 

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår bland annat kostnaderna för administration, handläggning och prövning av ärendet från det att ansökan kommit in till och med startbeskedet. En del av avgiften tas ut i samband med beslutet om lov och en del tas ut i samband med startbeskedet. Det tillkommer en avgift för slutbeskedet som tas ut när ärendet avslutas.

Andra kostnader som kan tillkomma

Det kan tillkomma andra avgifter, bland annat för planavgift, planavvikelser, grannehöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du kartunderlag, denna kostnad tillkommer. Läs mer under Kartor- och mätning.

Vad händer om jag bygger något utan lov?

Att bygga något som är bygglovpliktigt utan bygglov leder till sanktionsavgifter. Om byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand kan du vara tvungen att riva det du byggt.

Vad händer om jag börjar innan lovet är klart?

Om du börjar bygga innan du fått bygglov och startbesked så kan du få betala en sanktionsavgift.

Måste jag betala även om jag inte får lovet?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Det gäller även om du fått avslag på din ansökan eller valt att återkalla den.

Vid återkallad ansökan tas en lägre avgift ut för administration och handläggning. Vid avslag har ärendet tagits upp i nämnd för beslut, vilket innebär att den fulla bygglovavgiften tas ut, men inte avgift för startbesked och slutbesked.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Detta gäller även om du inte får ditt startbesked eller om du valt att återkalla ditt ärende.

Sidan granskad 2018-02-16
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp