Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kostnad för bygglov och anmälan

Priset varierar beroende på vad du ska göra. Vi har tagit fram exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostar.

Exempel på avgifter för anmälan eller bygglov
ÅtgärdBruttoareaUppskattad kostnad

Nybyggnad av enbostadshus och garage

80-180 m²

28 800 kronor

Nybyggnad av enbostadshus och garage

180-300 m²

35 600 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

upp till 15 m²

4 300 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

15-40 m²

6 300 kronor

Skärmtak

upp till 20 m²

4 300 kronor

Mindre fasadändring


3 500 kronor

Nybyggnad av garage

15-40 m²

6 300 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus


3 500 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus


2 000 kronor

Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus

Byggnadsarea max 25 m²

6 300 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus

Byggnadsarea max 15 m²

4 300 kronor


Vanliga frågor och svar om kostnad för bygglov och anmälan

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår bland annat kostnaderna för administration, handläggning och prövning av ärendet från det att ansökan kommit in till och med startbeskedet. En del av avgiften tas ut i samband med beslutet om lov och en del tas ut i samband med startbeskedet. Det tillkommer en avgift för slutbeskedet som tas ut när ärendet avslutas.

Reducerad avgift för vissa ärenden om handläggningstiden överskrids efter 1 januari 2019

Om byggnadsnämnden inte fattar beslut eller meddelar dig att kompletteringar krävs inom den lagstadgade handläggningstiden minskas avgiften. För varje påbörjad vecka som den lagstadgade handläggningstiden överskrids minskas avgiften med en femtedel.

Observera att detta enbart gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkom efter den 1 januari 2019 då regeländringen trädde i kraft.

Andra kostnader som kan tillkomma

Det kan tillkomma andra avgifter, bland annat för planavgift, planavvikelser, grannehöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du kartunderlag, denna kostnad tillkommer. Läs mer under Kartor- och mätning.

Vad händer om jag bygger något utan lov?

Att bygga något som är bygglovpliktigt utan bygglov leder till sanktionsavgifter. Om byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand kan du vara tvungen att riva det du byggt.

Vad händer om jag börjar innan lovet är klart?

Om du börjar bygga innan du fått bygglov och startbesked kan du få betala en sanktionsavgift.

Måste jag betala även om jag inte får lovet?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Det gäller även om du fått avslag på din ansökan eller valt att återkalla den.

Vid återkallad ansökan tas en lägre avgift ut för administration och handläggning. Vid avslag har ärendet tagits upp i nämnd för beslut, vilket innebär att den fulla bygglovavgiften tas ut, men inte avgift för startbesked och slutbesked.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Detta gäller även om du inte får ditt startbesked eller om du har valt att återkalla ditt ärende.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det innan beslut kan fattas?

Det beror på hur lång tid det tar innan ärendet är komplett för att kunna fatta beslut och vilken typ av process ärendet behöver gå igenom. Läs mer om lagstadgad handläggningstid för lov, anmälan och förhandsbesked, här finns mer information om strandskyddsprocessen.

Vad kostar det?

Det beror på vilken åtgärd det gäller. Avgifterna är baserade på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Taxan och exempel på några av de vanligaste åtgärderna och dess avgifter finns här.

Räcker det med en anmälningsblankett för att bygga ett Attefallshus eller en Attefallstillbyggnad?

Nej, det behövs fler handlingar än en anmälningsblankett. Det behövs handlingar som redovisar bland annat mått, placering, utseende och konstruktion av åtgärden. Läs mer om olika bygglovbefriade åtgärder här. Ta hjälp av checklista och exempelritningar inför inlämning av din anmälan.

Sidan granskad 2019-02-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp