Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Undantag från strandskydd

Det finns vissa kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område i Nynäshamns kommun som inte kräver strandskyddsdispens. Det kan dock krävas bygglov eller anmälan. Undantagen från krav på strandskyddsdispens gäller inte för komplementbostadshus, den så kallade Attefallsbyggnaden.

Område som inte omfattas av undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område

Område som inte omfattas av undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område

Förutom att fastigheten ska vara belägen inom området enligt kartan i dokumentet "Område för undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder"PDF, måste kompletteringsåtgärden uppfylla följande förutsättningar:

  • Kompletteringsåtgärden måste uppföras i sin helhet inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmre strandlinjen än 25 meter.
  • Om fastigheten har en tomtplatsavgränsning måste åtgärden uppföras i sin helhet inom tomtplatsavgränsningen och samtidigt uppfylla förutsättningarna i punkten ovan.

Om ovanstående krav inte uppfylls måste en dispens från strandskyddet sökas. Läs mer om strandskyddsdispens här.

Område med undantag från strandskyddsdispens för kompletteringsåtgärder, minst 25 m från strandlinjen och max 15 m från bostadshuset, men inom tomtplatsavgränsningen

Exempel på kompletteringsåtgärder

  • Friggebod
  • Mindre tillbyggnad
  • Mindre komplementbyggnad såsom förråd eller gästhus

Komplementbostadshus kräver strandskyddsdispens

Att uppföra ett komplementbostadshus, såsom ett Attefallshus, omfattas inte av detta undantag utan kräver strandskyddsdispens.

Tomtplatsavgränsning

Den myndighet som ger dispens ska också besluta om tomtplatsavgränsning enligt 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet.

Sidan granskad 2018-05-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp