Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bygglov

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller göra ändringar i eller utanpå en byggnad. Bygglov krävs också om en byggnad ska användas eller inredas för ett helt annat ändamål.

Några exempel på åtgärder som kräver bygglov:

  • Uppföra ny byggnad eller anläggning
  • Tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
  • Ändrad användning av en byggnad, exempelvis från bostad till kontor
  • Byta fasad, takmaterial, fasadfärg eller något som väsentligt påverkar byggnadens utseende
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
  • Större plank eller mur
  • Anlägga parkering
  • Uppställning av container, husvagn eller tält under en längre tid

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan.

Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen och om åtgärden kan anses vara tidsbegränsad. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.

Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp