Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked.

Åtgärder som kräver anmälan

  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
  • ändring av konstruktion och planlösning
  • när en bärande vägg ska förändras
  • när tillgängligheten till en byggnad förändras
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnad
  • vid förändringar av ett avloppssystem
  • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller med mera)
  • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
  • vid byggnation enligt attefallreglerna

Ta gärna hjälp av våra checklistor för vanliga anmälningspliktiga åtgärder innan anmälan skickas in.

Är du osäker på om du behöver göra en anmälan eller inte?  Välkommen att kontakta oss på bygglov.

Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp