Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bygglov, anmälan och strandskydd

När du ska bygga eller riva någonting behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Här har vi samlat information om bygglov steg för steg, regler, blanketter och kostnader.

Man som snickrar

Bygglov bygger om

För att öka tillgängligheten och förbättra nöjdheten ser vi just nu över våra rutiner och arbetssätt. Vi rekryterar också nya bygglovhandläggare. Det kan innebära att vissa bygglov- och strandskyddsärenden tillfälligtvis får längre handläggningstid. Vi hoppas på förståelse för detta.

Kolla hur mycket du får bygga på din tomt

Detaljplanen reglerar vad och hur mycket du får bygga. Följ länken för att se var detaljplanering pågår och gällande detaljplaner.länk till annan webbplats

Om det inte finns en detaljplan behöver en enskild lämplighetsbedömning göras för varje önskad åtgärd.

Svaret är uppdaterat 2018-05-24

Det tar högst tio veckor om ditt ärende är komplett

Observera att i nuläget är situationen sådan att handläggningstiderna tillfälligt är längre än tio veckor även om ansökan är komplett. Vi hoppas på förståelse för detta.

Enligt plan- och bygglagen får det ta högst tio veckor innan du får besked om bygglov från det datum då din ansökan är komplett. Genom att lämna in alla handlingar och ritningar som krävs redan från början så snabbar du upp processen. Handläggningstid för lov och anmälan.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Det här ska du skicka med i din ansökan

En bygglovansökan eller anmälan ska innehålla alla de ritningar och handlingar som vi behöver för att kunna ta ställning till din ansökan. Följ bygglov steg för steg för att förbereda din ansökan och ta hjälp av checklistor för olika åtgärder.

Tänk på att det alltid behövs fler handlingar än enbart en ansöknings-eller anmälningsblankett.

Här finns checklistor för vanliga lovpliktiga åtgärder.

Här finns checklistor för vanliga anmälningspliktiga åtgärder.

Här finns checklista för ansökan om strandskyddsdispens.

Svaret är uppdaterat 2018-12-06

Vi hjälper dig att ta fram ritningar

Vänd dig till oss så hjälper vi dig att ta fram ritningar på din fastighet. Skicka din förfrågan till kontaktcenter@nynashamn.se, MoSn@nynasman.se eller ring 08-520 680 00. Kom ihåg att uppge din fastighetsbeteckning.

Svaret är uppdaterat 2018-02-28

Så mycket kostar det

Här kan du se exempel på avgifter för anmälan eller bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Bygglov

Bygglov söker du för nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning, vissa yttre och inre ändringar på byggnader och andra anläggningar. Läs mer om bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Marklov

Marklov söker du för schaktning, eller när du gör en utfyllnad som avsevärt ändrar markens höjd. Marklov kan även krävas för trädfällning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Läs mer om marklov.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Rivningslov

Rivningslov söker du när du ska riva en byggnad, helt eller delvis. Läs mer om rivningslov.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Läs mer om anmälan.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

Strandskydd

Strandskyddet gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag och sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. På vissa platser är det utvidgat till 300 meter. Läs mer om strandskydd.

Svaret är uppdaterat 2016-03-10

E-tjänster och blanketter:

 

Bygglov, rivningslov, marklov
ÄrendeE-tjänstBlankett

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

 

Digital blankett
länk till annan webbplats
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd och rivningsanmälan


Digital blankettlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbesked

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Anmälan om kontrollansvarig

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Begäran om slutbesked/slutbevis

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Strandskyddsdispens

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Villkorsbesked

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Överklagande, bygg- och miljöärenden samt parkeringstillstånd

 

BlankettPDF
PDF


Överklagande, olovligt byggande

 

BlankettPDF

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-01-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp