Lyssna på sidan Lyssna

Vad kostar det?

Priset för att ansöka om bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen varierar beroende på vad du ska göra.


Exempel på avgifter för anmälan eller bygglov
ÅtgärdBruttoareaUppskattad kostnad

Nybyggnad av enbostadshus och garage

80-180 m²

29 500 kronor

Nybyggnad av enbostadshus och garage

180-300 m²

36 500 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

upp till 15 m²

4 400 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus

15-40 m²

6 500 kronor

Skärmtak

upp till 20 m²

4 400 kronor

Mindre fasadändring


3 600 kronor

Nybyggnad av garage

15-40 m²

6 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus


3 600 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus


2 100 kronor

Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus

max 30 m²

6500

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus

max 30 m²

13 900 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus

Byggnadsarea max 15 m²

4 400 kronor

Övriga vanliga avgifter

Uppskattad tidsåtgång

Uppskattad kostnad

När ett ärende påbörjats blir du alltid debiterad för nedlagd arbetstid. Det gäller även om du återtar ditt ärende eller om det blir avvisat. Kostnaden är 1000 kronor/timme.

Återtaget ärende

minst en timme

från 1000 kronor

Avvisat ärende

minst en timme

från 1000 kronor

Vanliga frågor och svar om kostnad för bygglov och anmälan

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår bland annat kostnaderna för administration, handläggning och prövning av ärendet från det att ansökan kommit in till och med startbeskedet. En del av avgiften tas ut i samband med beslutet om lov och en del tas ut i samband med startbeskedet. Det tillkommer en avgift för slutbeskedet som tas ut när ärendet avslutas. Lägsta avgift för hantering av ärendet är 1000 kronor.

Reducerad avgift för vissa ärenden om handläggningstiden överskrids efter 1 januari 2019

Om byggnadsnämnden inte fattar beslut eller meddelar dig att kompletteringar krävs inom den lagstadgade handläggningstiden minskas avgiften. För varje påbörjad vecka som den lagstadgade handläggningstiden överskrids minskas avgiften med en femtedel.

Observera att detta enbart gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som kom in efter den 1 januari 2019 då regeländringen trädde i kraft.

Andra kostnader som kan tillkomma

Det kan tillkomma andra avgifter, bland annat för kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Måste jag betala även om jag inte får positivt beslut?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Det gäller även om du, återtar ditt ärende, får avslag eller om det blir avvisat.

Vid återkallad ansökan tas en lägre avgift ut för administration och handläggning. Vid avslag har ärendet tagits upp i nämnd för beslut, vilket innebär att den fulla bygglovavgiften tas ut, men inte avgift för startbesked och slutbesked.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Detta gäller även om du inte får ditt startbesked eller om du har valt att återkalla ditt ärende.

Sidan granskad 2020-08-31

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp