Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Undantag från strandskydd

Inom vissa områden i Nynäshamns kommun finns undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder. Undantaget gäller inte för attefallshus.

Förutsättningar för undantag från strandskydd

  • Fastigheten måste ligga inom ett område som omfattas av undantagetPDF.
  • Kompletteringsåtgärden måste uppföras i sin helhet inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 meter.
  • Om fastigheten har en tomtplatsavgränsning måste åtgärden uppföras i sin helhet inom tomtplatsavgränsningen och samtidigt uppfylla förutsättningarna i punkten ovan.
Område med undantag från strandskyddsdispens för kompletteringsåtgärder, minst 25 m från strandlinjen och max 15 m från bostadshuset, men inom tomtplatsavgränsningen

Klicka på bilden för att förstora den.

Exempel på kompletteringsåtgärder

  • Friggebod
  • Mindre tillbyggnad
  • Mindre komplementbyggnad såsom förråd eller gästhus

Komplementbostadshus kräver strandskyddsdispens

Att uppföra ett komplementbostadshus, såsom ett attefallshus, omfattas inte av detta undantag utan kräver strandskyddsdispens.

Tomtplatsavgränsning

Den myndighet som ger strandskyddsdispens ska också besluta om tomtplatsavgränsning. Det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet.

Sidan granskad 2019-09-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp