Lyssna på sidan Lyssna

Strandskyddsdispens

Om du vill utföra en åtgärd inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och friluftsliv och skydda växt- och djurlivet på land och i vattenområden. På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget.

Strandskyddet gäller:

 • samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
 • 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet även miljön under vattnet (på vissa platser är det utökat till 300 meter)
 • både i tätort och i glesbygd
 • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns

Undantag från strandskyddet

I Nynäshamns kommun finns vissa undantag från strandskyddet. Det gäller vissa kompletteringsåtgärder. Undantaget gäller inte för attefallshus. Mer information om undantag från strandskyddet.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot uppförande av:

 • ny huvudbyggnad
 • ersättningsbyggnad
 • komplementsbyggnad
 • tillbyggnad av befintligt hus
 • brygga
 • trädfällning
 • muddring
 • schaktning och utfyllnad
 • även bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, attefallshus, staket och bryggor kan kräva strandskyddsdispens.

När kan jag få strandskyddsdispens?

Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från strandskyddet. Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns särskilda skäl för strandskyddsdispens.länk till annan webbplats

Generellt gäller dock att de strandskyddsområden som idag är orörda även i fortsättningen ska kunna nyttjas av allmänheten inom ramen för allemansrätten.

Vi rekommenderar att du söker strandskyddsdispens innan du gör din bygglovsansökan eller anmälan. Du riskerar annars att inte kunna utnyttja ditt bygglov eller startbesked.

Checklista för ansökan om strandskyddsdispens

I checklistan hittar du information om vilka handlingar som ska bifogas till ansökan.

Beslut om strandskyddsdispens

Ett ärende om strandskyddsdispens bereds av kommunens tjänstemän och beslut fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden. Innan ärendet kan gå till beslut behöver man ofta invänta remissvar från olika instanser.

Även om strandskyddsdispens beviljas av nämnden kan Länsstyrelsen överpröva beslutet, det vill säga fatta ett annat beslut än nämnden. I sådana fall gäller inte kommunens beslut. När strandskyddsdispens beviljas skickas det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Ansök om strandskyddsdispens

Mer information om respektive handling hittar du i checklistan.

Sidan granskad 2020-05-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp