Lyssna på sidan Lyssna

Rivningslov och anmälan om rivning

Rivningslov söker du när du ska riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område räcker det i de flesta fall med en anmälan.

Dessa åtgärder kräver rivningslov eller rivningsanmälan

Rivningslov krävs för att:

  • riva hela eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.
  • riva hela eller delar av en byggnad utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

Rivningsanmälan krävs för att:

  • riva en byggnad eller delar av en byggnad utanför detaljplanelagt område.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Checklista för rivningslov och rivningsanmälan

Vad innebär rivning?

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Ansök om rivningslov eller anmäl rivning

Dessa handlingar ska du skicka med i din ansökan om rivningslov:

Dessa handlingar ska du skicka med i din anmälan om rivning:

Mer information om respektive handling hittar du i checklistorna.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp